Babysitting Formation

Du wëlls dech kompetent a sécher als Babysitter fillen?

An eiser Formation léiers du mat Freed wat dat heescht Babysitter zu sinn a villes méi:

 Eng Psychologin an eng Pädagogin ginn dir wesentlich Informationen iwwer de Beräich Kannerentwécklung an Entwécklungsënnerstëtzung.

 Eng Infirmière informéiert dech iwwert Kannerkrankheeten, Verletzungen an d'Versuergung.

 Informatiounen iwwert Puppelchersfleeg a wéi ee mat kleng Kanner ëmgeet.

Wéini? Dënnschdeg an Donneschdeg Nomëtteg

Präis? 10 € fir 2 Nomëtteger

Wichteg! Kriss ee Certificat

Sprooch? lëtzebuergesch

Wann s de Froen hues, kanns du op den +352 46 000 41 uruffen.

Wann s de Interessi hues, da mell dech per E-Mail un.

 

Tu veux te sentir compétent et sûr de toi en tant que babysitter?

Dans notre formation, tu apprendras avec plaisir ce que veut dire être babysitter et bien plus encore:

 Une psychologue et une pédagogue te donneront les informations nécessaires sur le domaine du développement de l'enfant.

 Une infirmière t'informera sur les maladies des enfants, les blessures et les soins à fournir.

 Informations sur le soin des nourrissons, ainsi que sur le traitement de petits enfants.

Quand? Mardis et Jeudis après-midis

Prix? 10 € pour les 2 apès-midis

Important! Tu obtiens un certificat

Langue: luxembourgeois

Si tu as des questions, tu peux nous contacter au +352 46 000 41.

Si tu es intéressé(e), tu peux nous contacter par e-mail.

Schedule
11.12.2018 15:00 - 18:30
13.12.2018 15:00 - 18:30

Signup Info
Sign up by sending email to email address or clicking the link below.
info@afp-solidarite-famille.lu
http://www.afp-solidarite-famille.lu
All trainings